Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Volume

Maak een keuze uit onderstaande formules en on-line berekeningen:

Balk

Bol

Volume van een bol als functie van de diameter (d)

Volume van een bol als functie van de radius (r)

Cilinder

Ellipso´de

Kegel

Volume van een kegel als functie van de radius (r) en de hoogte (h)

Kubus

Piramide