Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Constanten

Wiskundige Constanten

pi

Wiskundige constante wat de verhouding aangeeft tussen omtrek en diameter. Zie berekening omtrek cirkel. Het symbool is de kleine letter pi van het griekse alphabet (zie rechts). De waarde van pi is bij benadering 3,1415926535.