Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Oppervlakte

Maak een keuze uit onderstaande formules en on-line berekeningen

Bol

Oppervlakte van een bol als functie van de diameter (d)

Oppervlakte van een bol als functie van de radius (r)

Cirkel

Oppervlakte van een cirkel als functie van de diameter (d)

Oppervlakte van een cirkel als functie van de radius (r)

Driehoek

Oppervlakte van een driehoek als functie van de basis (b) en de hoogte (h)

Oppervlakte van een driehoek als functie van de lengte van de drie zijden (a, b en c)

Kegel

Oppervlakte van een kegel als functie van de radius (r) en de hoogte (h)

Oppervlakte van een kegel als functie van de radius (r) en de lengte (l)

Parallellogram

Oppervlakte van een parallellogram als functie van de basis (b) en de hoogte (h)

Rechthoek

Ruit

Trapezium

Vierkant