Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Omtrek

Maak een keuze uit onderstaande formules en on-line berekeningen:

Cirkel

Omtrek van een cirkel als functie van de diameter (d)

Omtrek van een cirkel als functie van de radius (r)