Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Impressum

Copyright

Design4W3 heeft deze website ingericht voor algemeen gebruik.

Deze website bevat elementen waarop de intellectuele eigendomsrechten bij Design4W3 rusten. Dit omvat alle mogelijke elementen van deze internetpagina's. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Design4W3 de op en via deze website aangeboden informatie, geheel of gedeeltelijk, op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Gebruiksbeperkingen

Het is toegestaan hyperlinks aan te brengen naar de informatie op deze website.

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de formuleboekje.nl. website, met de daarop gepresenteerde informatie, zou kunnen aantasten.

Aansprakelijkheid

Design4W3 kan de beschikbaarheid en juistheid van gegevens niet volledig garanderen. Design4W3 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.

Adres

Verantwoordelijk voor de uitgave:

Design4W3
De Braam 94
7421 CB Deventer
Nederland

Gegevens van het bedrijf

Post adres:

Design4W3

t.a.v. Heer J.H. Bakker
De Braam 94
7421 CB Deventer
Nederland

Design4W3 staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente in Nederland onder nummer 08124369.


Realisatie, idee en vormgeving

Design4W3 - Web Design
De Braam 94
7421 CB Deventer