Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

SI Basis Eenheden

Grootheid Lichtintensiteit

Het symbool voor Lichtintensiteit is S.

SI eenheid voor Lichtintensiteit