Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Alphabetisch Overzicht Eenheden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K

k

kilo, is een SI-voorvoegsel, ook wel een SI-prefix genoemd, die de factor 103 of te wel 1000 (duizend) aangeeft.

K

kelvin, één van de zeven SI Basis Eenheiden. Zie SI Basiseenheid voor temperatuur

kg

kilogram, één van de zeven SI Basis Eenheiden. Zie SI Basiseenheid voor massa

kilo

kilogram, één van de zeven SI Basis Eenheiden. Zie SI Basiseenheid voor massa

Hoewel "kilo" in principe een SI-voorvoegsel is wordt in de volksmond een "kilogram" afgekort tot een "kilo". Wanneer een kilo druiven besteld wordt dan wordt hiermee bedoelt een kilogram druiven en niet 1000 druiven wat in zekere zin correcter zou zijn. Dus, pas de volgende keer maar goed op als je om een kilo aardappelen vraagt!

kHz

kilohertz, 1 kHz is 103 Hz.

km

kilometer, gelijk aan 1000 meter.