Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Alphabetisch Overzicht Eenheden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

A

ampére, één van de zeven SI Basis Eenheiden. Zie SI Basiseenheid voor Electrische Stroom.

A

oppervlakte, symbool voor de oppervlakte, afkomstig van engelse woord "Area".

AN

constante van Avogadro. Het aantal deeltjes in één mol is ongeveer gelijk aan 6,02214×1023. De grootheid 6,02214×1023 mol -1 wordt de constante van Avogadro genoemd.