Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Disclaimer

Betrouwbaarheid

De gepresenteerde informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden.

Uiterste Zorg

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze site kan niet worden ingestaan voor absolute volledigheid of juistheid. Tevens kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie hierop gepresenteerd.