Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Alphabetisch Overzicht Eenheden

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P

pi

Wiskundige constante welke de verhouding aangeeft tussen omtrek en diameter. Zie berekening omtrek cirkel. De waarde van pi is bij benadering 3,1415926535.