Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Beste Bezoeker

Het On-Line Formuleboekje

Welkom op het FormuleBoekje. Hier kunt u allerlij formules vinden over diverse onderdelen. Alle formules kunnen on-line ingevuld worden en het resultaat wordt direct vertoond.

De Grootste

Nee de grootste zijn we nog niet. Maar elke week komen er nieuwe formules bij, zo blijft de site maar groeien.

Idee

Heeft u ook een idee voor een formule die een toevoeging op deze website kan zijn stuur dan even een mailtje.

Linken naar een Formule

Op elke pagina wordt een link gegeven die je kunt gebruiken om vanaf je eigen website direct te kunnen verwijzen naar de pagina met de formule. De juiste formule zal dan worden vertoond. Je kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de vermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of aan een Excel spreadsheet cel.

Als je iemand anders op een pagina wil wijzen dan kun je de link ook plaatsen in je mailtje. De mail ontvanger zal dan meteeen de juiste pagina bezoeken.