Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Driehoek

Oppervlakte (A) als Functie van de lengte van de drie zijden (a,b, en c)

De Oppervlakte (A) is ook te berekenen wanneer alleen de lengte van de drie zijden bekend zijn.

Voor de berekening van de Oppervlakte van een Driehoek als functie van de lengte van de basis (b) en de lengte van de loodlijn op de basis (h) klik hier

On-Line Berekenen

Invoer

Invoer Parameters Driehoek
Lengte van de Zijden

Zijde a : xxx

Zijde b : xxx

Zijde c : xxx

Gebruik een punt in plaats van een komma om decimalen in te voeren!

Eenheid van de parameters

Eenheid :

Uitvoer

Resultaat Berekening Oppervlakte

xxx xxx

Linken naar deze Pagina

Wil je vanaf je eigen website een link plaatsen naar deze pagina refereer dan naar (href):

De juiste pagina zal dan worden vertoond. Je kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.

Bovenstaande link kun je ook gebruiken in een mail. Zo weet de ontvanger precies op welke pagina je hebt gekeken.