Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Driehoek

Oppervlakte (A) als Functie van de Basis (b) en de Hoogte (h)

Een Driehoek heeft een basis (b), dit is de zijde waarop de loodlijn staat die de hoogte (h) van de driehoek bepaald.

Voor de berekening van de Oppervlakte van een Driehoek als functie van de lengte van de drie zijden (a, b en c) klik hier

On-Line Berekenen

Invoer

Invoer Parameters Driehoek
Lengte van de Basis

Basis (b) : xxx

Lengte van de Loodlijn

Hoogte (h) : xxx

Gebruik een punt in plaats van een komma om decimalen in te voeren!

Eenheid van de parameters

Eenheid :

Uitvoer

Resultaat Berekening Oppervlakte

xxx xxx

Linken naar deze Pagina

Wil je vanaf je eigen website een link plaatsen naar deze pagina refereer dan naar (href):

De juiste pagina zal dan worden vertoond. Je kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.

Bovenstaande link kun je ook gebruiken in een mail. Zo weet de ontvanger precies op welke pagina je hebt gekeken.