Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Parallellogram

Oppervlakte (A) als Functie van de Basis (b)en de Hoogte (h)

Een Parallellogram is een vierhoek die uit twee paren van evenwijdige zijden bestaat. Dus de twee tegenover elkaar gelegen zijden lopen parallel.

De afstand tussen de twee evenwijdig lopende zijnden noemen we de hoogte (h). De lengte van de zijde, die beide even lang zijn, noemen we de basis (b). De hoogte (h) staat loodrecht op de basis.

Het maakt dus niet uit welke zijde je als basis neemt zolang de hoogte loodrecht op de basis wordt gemeten.

Formule

A = b * h

On-Line Berekenen

Invoer

Invoer Parameters Parallellogram
Lengte van de Basis van het parallellogram

Basis (b) : xxx

Hoogte van het parallellogram

Hoogte (h) : xxx

Gebruik een punt in plaats van een komma om decimalen in te voeren!

Eenheid van de parameters

Eenheid :

Uitvoer

Resultaat Berekening Oppervlakte

xxx xxx

Linken naar deze Pagina

Wil je vanaf je eigen website een link plaatsen naar deze pagina refereer dan naar (href):

De juiste pagina zal dan worden vertoond. Je kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.

Bovenstaande link kun je ook gebruiken in een mail. Zo weet de ontvanger precies op welke pagina je hebt gekeken.