Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Kegel

Oppervlakte (A) als Functie van de Straal (r) van het grondvlak en de Hoogte (h)

Een kegel is een meetkundig lichaam met een cirkel als grondvlak en uitlopend naar 1 punt wat zich recht boven het middelpunt van het grondvlak bevind. De grootte van de cirkel van het grondvalk wordt bepaald door de straal (r) De hoogte van de kegel wordt bepaald door de hoogte (h). De hoogte is de afstand van de top van kegel tot het middelpunt van het grondvlak.

Voor de berekening van de Oppervlakte van een kegel als functie van de lengte (l) van de schuine zijde klik hier. De lengte van de schuine zijde is makkelijker te meten dan de hoogte van de kegel.

Formule

On-Line Berekenen

Invoer

Invoer Parameters Kegel
Straal van het grondvlak van de kegel

Radius (r) : xxx

Hoogte van de kegel

Hoogte (h) : xxx

Gebruik een punt in plaats van een komma om decimalen in te voeren!

Eenheid van de parameters

Eenheid :

Uitvoer

Resultaat Berekening Oppervlakte

xxx xxx

Linken naar deze Pagina

Wil je vanaf je eigen website een link plaatsen naar deze pagina refereer dan naar (href):

De juiste pagina zal dan worden vertoond. Je kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.

Bovenstaande link kun je ook gebruiken in een mail. Zo weet de ontvanger precies op welke pagina je hebt gekeken.