Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Bol

Oppervlakte (A) als Functie van de Straal (r)

Een bol is een driedimensionaal lichaam waarvan alle punten, die het oppervlak vormen, binnen een bepaalde afstand, de straal, liggen van het middelpunt (m), de afstand van alle punten op de bol tot aan dit middelpunt is gelijk. De afstand tussen het middelpunt en de buitenkant van de bol wordt de radius (r) genoemd. De radius wordt ook wel straal genoemd.

Het oppervlak van een bol wordt sfeer genoemd.

De bol heeft als eigenschap dat hij van alle mogelijke driedimensionale vormen met dezelfde inhoud de kleinst mogelijke oppervlakte heeft.

Voor de berekening van de oppervlakte van een bol als functie van de diameter (d) klik hier

Formule

On-Line Berekenen

Invoer

Invoer Parameters Cirkel

Radius (r) xxx

Gebruik een punt in plaats van een komma om decimalen in te voeren!

Uitvoer

Resultaat Berekening Oppervlakte

xxx xxx

Linken naar deze Pagina

Wil je vanaf je eigen website een link plaatsen naar deze pagina refereer dan naar (href):

De juiste pagina zal dan worden vertoond. Je kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.

Bovenstaande link kun je ook gebruiken in een mail. Zo weet de ontvanger precies op welke pagina je hebt gekeken.