Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Cirkel

Omtrek (O) als Functie van de Diameter (d)

Een cirkel heeft een middelpunt (m), de afstand van alle punten op de cirkel tot aan dit middelpunt is gelijk. De diameter (d) is de grootste afstand tussen twee punten van een cirkel.

Voor de berekening van de omtrek van een cirkel als functie van de radius (r) klik hier

Formule

On-Line Berekenen

Invoer

Invoer Parameters Cirkel

Diameter (d) xxx

Gebruik een punt in plaats van een komma om decimalen in te voeren!

Uitvoer

Resultaat Berekening Omtrek

xxx xxx

Linken naar deze Pagina

Wil je vanaf je eigen website een link plaatsen naar deze pagina refereer dan naar (href):

De juiste pagina zal dan worden vertoond. Je kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.

Bovenstaande link kun je ook gebruiken in een mail. Zo weet de ontvanger precies op welke pagina je hebt gekeken.