Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

Kleur

Conversie van RGB (decimale invoer) naar HSV notatie

HSV (Hue, Saturation, Value) is een model om kleuren te kunnen beschrijven, men noemt dit ook wel HSB (voor Hue, Saturation, Brightness)

On-Line Berekenen

Invoer

Invoer Parameters RGB Kleur in Decemale waarde
Rood Component

Rood [0 tot 255]: xxx

Groen Component

Groen [0 tot 255]: xxx

Blauw Component

Blauw[0 tot 255]: xxx

Uitvoer

Resultaat Berekening HSV Waarde

De HSV waarden voor de RGB kleur (xxx,xxx,xxx) zijn:

HSV Waarde

H=xxx graden

S=xxx procent

V=xxx procent

Linken naar deze Pagina

Wil je vanaf je eigen website een link plaatsen naar deze pagina refereer dan naar (href):

De juiste pagina zal dan worden vertoond. Je kunt ook een link maken vanuit een Microsoft Word document of een Excel bestand door de bovenvermelde link op te geven voor de koppeling aan een woord/zinsnede of een Excel cel.

Bovenstaande link kun je ook gebruiken in een mail. Zo weet de ontvanger precies op welke pagina je hebt gekeken.