Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

SI Basis Grootheid Massa

SI Eenheid

De SI eenheid van massa is kilogram, het symbool is kg.

Definitie

De eenheid van massa werd in 1889 gedefinieerd als de massa van een een stuk edelmetaal dat in het "Bureau International des Poids et Mesures" (Sèvres, Frankrijk) bewaard wordt onder een luchtdichte stolp. In Nederland is een kopie van deze standaard kilo aanwezig.

Verschillende Soorten van Massa

Zware Massa

Met zware massa wordt een relatie gelegd met de graviteatie, dus de zwaartekracht. Dit is de kracht waarmee twee objecten elkaar aantrekken.

Trage Massa

Er is kracht nodig om een object in beweging te krijgen. Ook is er kracht nodig om een object dat in beweging is af te remmen. De kracht die hiervoor nodig is wordt ook wel inertie genoemd.