Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

SI Basis Eenheid Lengte

SI Eenheid

De SI eenheid van lengte is meter, het symbool is m.

Definitie

De eenheid van lengte is gelijk aan de lengte die het licht in vacuŁm aflegt in een tijdsinterval van 1/299.792.458 seconde.