Handige tips en wetenswaardigheden voor de startende website ontwerper?
www.webhandig.nl

Alle handige tabellen op één website met on-line referentie voor rechtstreeks linken!
www.tabellenboekje.nl

SI Basis Eenheid Absolute Temperatuur

SI Eenheid

De SI eenheid van absolute temperatuur is kelvin, het symbool is K.

Definitie

0 K is het absolute nulpunt. Dit is de temperatuur waarbij, vanuit het oogpunt van de klassieke mechanica, de atomen volledig stilstaan. Deze tempatuur is gelijk aan -273,15°C of -459,67°F. 1 K is het 1/273,15-ste deel van het tripelpunt van water. Het tripelpunt is de temperatuur waarbij een stof in 3 fasen tegelijkertijd voorkomen. Dus voor water moet er ook ijs en waterdamp voorkomen. Deze temperatuur is iets hoger dan smeltend ijs en is 0,01 °C.